امور فرهنگي خوابگاه ها

 

افزایش روحیه و نشاط در میان دانشجویان ساکن خوابگاه و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی در خوابگاه‌های دانشجویی یکی از اهداف و وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود؛ از این رو به منظور بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، جلب مشارکت دانشجویان ساکن خوابگاه و ایجاد محیطی صمیمی و بانشاط همسو با سیاست‌های کلان فرهنگی و اجتماعی،  برنامه هاي فرهنگي در خوابگاه ها از قبيل نمايش فيلم، تاسيس و تجهيز كتابخانه، برگزاري مراسم به مناسبت هاي مختلف، برگزاري اردوهاي تفريحي، فرهنگي، علمي و... در خوابگاه ها اجرا می گردد.