معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

         

 دکترمرتضی تهامی

 معاونت فرهنگی و اجتماعی

 استادیار گروه آموزشی تاریخ

 شماره تماس: 02188830893

 پست الکترونیکی: m.tahami2013@gmail.com

 

 

اهداف معاونت فرهنگی و اجتماعی   

- برنامه‌ریزی به منظور تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای فرهنگ عمومی، مجلس شورای اسلامی،‌ هیأت دولت و سایر نهادهای ذیربط،

- برنامه‌ریزی در جهت هماهنگی طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ براساس سه مؤلفه استاد، دانشجو و کارمند؛

- سیاست‌گذاری، ساماندهی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و گسترش و تعمیق فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه‌؛

- برنامه‌ریزی برای گسترش و تعمیق فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه؛

- کمک به ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌؛

- برنامه‌ریزی برای قانونمند کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌؛

- حمایت از توسعه تشکل‌های دانشجویی در زمینه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی تقویت نهادها و تشکل‌های اسلامی به منظور ارتقای ارزش‌های معنوی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ براساس سه مؤلفه استاد، دانشجو و کارمند؛

- کمک به پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان و همچنین ایجاد فضای معنوی در دانشگاه از طریق جلب مشارکت و مساعدت مراکز، کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشگاهی و طراحی برنامه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی برای دانشجویان؛

- نظارت بر اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛‌

- نظارت بر اجرای قانون و ضوابط فرهنگی و هنری مصوب در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌؛