واحد سمعي و بصري

 برنامه ریزی و مدیریت سالنهای 6 گانه دانشگاه و سالن نمایشگاهها ،مستند سازی برنامه ها و عکاسی و فیلمبرداری برنامه ها ها ، تهيه، تكثير، آماده سازي و آرشيو فيلم و نوارهاي صوتي مورد تأييد مراجع قانوني و ارائه اين محصولات به دانشجويان در قالب ويدئو كلوپ از فعاليت هاي اين واحد مي باشد.