اداره کل امور فرهنگی/انجمن های علمی دانشجویی

انجمن هاي علمي دانشجويي (اینجا)

اين واحد مسئوليت هماهنگي ،حمايت و كارشناسي برنامه ها و فعاليت هاي 40  انجمن هاي علمي دانشجویی دانشگاه را برعهده دارد.

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فقه و حقوق

جامعه شناسی

تاریخ

ادبیات عرب

ادبیات داستانی

زبان انگلیسی 

ادبیات فارسی

فلسفه و حکمت اسلامی

علوم سیاسی

دانشکده علوم جغرافیا

جغرافیا طبیعی

جغرافیای انسانی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کودکان استثنایی

تکنولوژی آموزشی

مشاوره

روانشناسی بالینی

روانشناسی(تهران)

کتابداری و اطلاع رسانی

پیش دبستانی ودبستانی

مدیریت آموزشی

فلسفه تعلیم و تربیت

کارآفرینی

مدیریت فناوری اطلاعات

دانشکده شیمی

شیمی

دانشکده علوم

فناوری هسته ای

فیزیک

زمین شناسی

دانشکده علوم زیستی

زیست شناسی

زیست شناسی علوم جانوری

محیط زیست

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

علوم کامپیوتر 

ریاضی

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی صنایع 

مهندسی عمران 

مهندسی کامپیوتر

ACM

رباتیک

دانشکده تربیت بدنی

تربیت بدنی

مدیریت ورزشی