اداره کل امور فرهنگی / خانه نشریات

خانه نشريات

 با ارائه عناوين مختلف نشريات و مجلات  دانشجويي-دانشگاهي در جهت كسب آگاهي دانشجويان از اخبار و اطلاعات گوناگون فعاليت مي كند.  در حال حاضر بیش از 40 نشریه فعال در دانشگاه خوارزمی مشغول به فعالیت هستند.