منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری سمینار معلوماتی استرالیا

سمینار معلوماتی ویژه مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری، تخصص، تحصیل با حضور جناب آقای مهندس علی یعقوبی فعال فرهنگی و عضو نهاد اتاق تجارت افغانستان-استرالیا در تاریخ ۷ دی ماه ۹۶ در دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده امورمالی  برگزار گردید.
 
 این سمینار که توسط  انجمن دانشجویان افغانستانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد، با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط آقای عصمت الله عطیش  و مجری گری آقای صادق پناهی آغاز گردید.
در ادامه دبیر انجمن دانشجویان افغانستانی دانشگاه خوارزمی آقای علی جان اسلام زاده ،به تشریح رویکرد کاری انجمن پرداخت و بر اهمیت این سمینار برای دانشجویان اشاره 
نمودند.
سخنران برنامه جناب آقای مهندس علی یعقوبی در بخش اول سخنرانی به ارزیابی و تحلیل شرایط پذیرش دانشجویان افغانستانی در دانشگاه های استرالیا پرداخت و افزودند مهارت زبان انگلیسی ،رزومه تحصیلی،هدف از تحصیل و معرفی نامه از اساتید دانشگاه، از  شرایط اصلی پذیرش می باشند.    
در بخش دوم سخنرانی به تشریح اخذ اقامت از طریق مهارت هایی چون کار آفرینی و 
مشاغلی مختلف پرداختند.
 بخش سوم سخنرانی، اختصاص به تحلیل و بررسی گرفتن پذیرش از طریق سرمایه گذاری توسط صاحبان صنایع ، تولید کنندگان و سرمایه گذاران  و نیز انواع سرمایه گذاری داشت.
در پایان،اعضای محترم کمیته های انجمن اعم از آقای امیرمحمدبلوچ (مسئول کمیته روابط عمومی)،آقای محمدکاظم عادلی (مسئول کمیته امور فرهنگی) و آقای مهدی خاوری (مسئول کمیته آموزشی) ضمن قدردانی از حضور شرکت کنندگان مراسم، به تشریح برنامه های آتی انجمن اشاره نمودند.
 
مدیریت فرهنگی و اجتماعی