منو های اصلی
Skip to Content

دور همی دانشجویان ورودی جدید MBA برگزار گردید

انجمن علمی دانشجویی مدیریت کسب و کار(MBA) این مراسم را جهت آشنایی دانشجویان جدید با فعالیت های انجمن و آشنایی با گرایش های مختلف این رشته و پرسش و پاسخ با اساتید این گروه آموزشی مراسم درور همی در تاریخ 96/7/19 از ساعت 16 الی 18 در سالن فرهیختگان دانشکده مدیریت برگزار نمودند. در این مراسم مهمانان ویژه مراسم خانم نسیم سپهری مدیری رهبردی و توسعه منابع انسانی شرکت یونیور و همچنین آقای شاهین شفیعی نیک ، HR UFLP شرکت یونیلویر از مدیران ارشد این شرکت حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند. در بخش دیگری از برنامه آقای دکتر ابطحی از اساتید گروه آموزشی کسب و کار در باره آینده شغلی فار غ التحصیلان سخنانی بیان نمودند.

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی