فروش محصولات حجاب و عفاف

 فروش محصولات حجاب و عفاف شامل (مغنعه ، مانتو و شلوار اداری ، چادر و ... ) با 55 درصد تخفیف

با همکاری موسسه فرهنگی و پژوهشی حجاب و عفاف

زمان : 96/9/1 لغایت 96/9/8 در ساعت اداری

مکان : محوطه دانشگاه خوارزمی (واحد تهران )

جهت تهیه بن تخفیف به اداره فرهنگی، واقع در ساختمان اداری سمیه ، آقای عرب سلمانی مراجعه نمایید .

  

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی