شمارهٔ اول نشریهٔ بیوانفورماتیک ایران دانشگاه خوارزمی منتشر شد. شمارهٔ اول نشریهٔ بیوانفورماتیک ایران دانشگاه خوارزمی منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1401/7/11 | 
نشریه علمی تخصصی دانشجویی بیوانفورماتیک ایران 

صاحب امتیاز: انجمن بیوانفورماتیک دانشگاه خوارزمی تهران

آنچه در این شماره می خوانید؛
اولین ویرایش خطرساز ژنتیک انسانی
تاثیر بیوانفورماتیک برای تکامل واکسن کوید_۱۹
یادگیری بیوانفورماتیک از پایه
گفتگو با دکتر امین ابراهیمی (از پژوهشگاه رویان)
و ...


 علاقـه منـدان مـی توانند آثـار خـود را جهت انتشـار در نشــریه علمــی تخصصــی انجمــن بیوانفورماتیــک دانشـگاه خوارزمـی بـه ایمیـل زیـر ارسـال نماینـد.
📬 khubioinformaticsgmail.com


معاونت فرهنگی و اجتماعی CAPTCHA

دفعات مشاهده: 897 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر