اداره نظارت و سنجش افکار

 | تاریخ ارسال: 1397/11/17 | 
هدف :
به منظور ایجاد هماهنگی در دستگاههای مختلف فرهنگی، تعیین استراتژی در این زمینه ضروری است. استراتژیست کسی است که بتواند پلی بین حال و آینده به وجود آورد، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و محدودیت ها با بصیرت و نگاه درست وضعیت را به خوبی تحلیل کرده و برنامه یی متناسب با آن موقعیت خاص تدوین نماید. گنجاندن هدف های کمی و کیفی و تعیین سیاست های اجرایی توسط مدیران ارشد دانشگاه به دور از نیاز سنجی و نظرخواهی و به دور از مشارکت کارشناسان حوزه های مختلف، ممکن است هدف ها را غیرممکن و غیر واقعی جلوه نماید، بنا بر این به منظور اثربخشی استراتژی لازم است ابتدا عوامل مهم و کلیدی که تصمیم گیری مدیران ارشد دانشگاه به آنها ابلاغ می گردد شناسایی شوند. پس میزان نسبی که هر یک از این عوامل تحت تأثیر قرار می گیرند بررسی گردد. پس به منظور استراتژی مناسب باید در هر مرحله از برنامه ریزی اشخاص خاصی برنامه را تدوین کنند، مدیران ارشد دانشگاه به طراحی و تدوین استراتژی بپردازند و مدیران میانی، واحدها و کارشناسان هدف های کمی برنامه تدوین نمایند. نظارت و ارزیابی دقیق، معنی شناسایی مسیر و تنظیم آهنگ حرکت سازمان و سنجش واقعی میزان پیشرفت فعالیت ها است. عکس مطلب نیز در عدم ارزیابی برنامه ها صادق است.

   نظارت و ارزیابی 
  • هر فعالیتی با یک هدفی صورت می گیرد. هر مجموعه ای در صورتی رو به رشد خواهد بود که به طور مستمر فعالیت های انجام شده را ارزیابی کند تا مشخص شود که هر فعالیت و یا مجموعه فعالیت ها تا چه مقدار در جهت تحقق اهداف بوده است و نقاط قوت و ضعف کار در کجاست. برای ارزیابی، شیوه های مختلفی می توان بکاربرد. مدیر گروه سیاست گذاری لازم است که شیوه ارزیابی را بر اساس تفکیک ادارات فرهنگی تدوین نماید و برای تصویب و اجراء به معاون فرهنگی ارائه دهد.

   نیازسنجی و افکار سنجی
  • یکی از ارکان فعالیت های فرهنگی، برنامه ریزی و سیاست گذاری بر اساس نیاز مخاطب است. جامعه دانشگاهی بخشی از جامعه اسلامی است پس بخشی از نیازهای فرهنگی آن عام است و بخشی از نیازهای آن مختص به فضای دانشگاهی است. بر این اساس، گروه سیاست گذاری بر اساس شیوه های علمی باید نیاز مخاطبان معاونت فرهنگی را که استادان، دانشجویان و کارمندان هستند شناسایی کند تا برای رفع این نیازها هم برنامه راهبردی تهیه شود و هم بخش های دیگر معاونت فرهنگی و بخش های دیگر دانشگاهی فعالیت های مرتبط با مسائل فرهنگی خود را جهت دهی نمایند. تهیه شیوه نامه نیازسنجی کاری است که این مدیریت در قدم اول باید انجام دهد و به معاون فرهنگی برای بررسی و تایید ارسال کند که پس از بررسی سرمشق کار این بخش قرار گیرد. نیازسنجی بر اساس شناخت موانع و مشکلات و ظرفیت ها خواهد بود که به روش های مختلف از جمله: مطالعات میدانی، بکارگیری اتاق فکر، گفتگو،ارتباطات با مراکز فرهنگی و یا شخصیت های فرهنگی... صورت می گیرد. رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه بر عهده این مدیریت است.

  فضای مجازی
  •  منظور از فضای مجازی، مجموعه سایت های اینترنتی، شبکه های اجتماعی.... است. امروز فضای مجازی شمشیر دو لبه ای است که هم فرصت های ارزشمندی در اختیار می گذارد و هم خطرات زیادی را می تواند در پی داشته باشد. شناسایی ظرفیت های فضای مجازی و بکارگیری آن از اولویت های فعالیت های فرهنگی تلقی می شود. در این بخش چهار وظیفه مهم بر عهده این بخش از گروه سیاست گذاری است:
  • شناسایی گروه های فعال حوزه مجازیو رصد متن های درج شده
  • تهیه پاسخ های عالمانه و منطقی در پاسخ مطالب درج شده یا ائایه مطال روشنگرانه
  • نشر مطالب فرهنگی و مفید از طریق فضای مجازی
  • تذکار: برای پیشبرد امور فضای مجازی و رصد و پاسخ های مناسب و نیز تبلیغ فرهنگی لازم است که شورایی از افراد و شخصیت های علمی و فرهنگی دانشگاه و تشکل های اسلامی تشکیل شود .مدیر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در اولین فرصت فهرست اعضای شورا را مشخص وبه معاون فرهنگی ارایه نماید.
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 15727 بار   |   دفعات چاپ: 1065 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر