معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
کارگاه آموزشی مهارت های مصاحبه در مددکاری اجتماعی کارگاه آموزشی مهارت های مصاحبه در مددکاری اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/26 | 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.51897.fa.html
برگشت به اصل مطلب