معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
تمدید مهلت ثبت نام جشن دانش آموختگی تمدید مهلت ثبت نام جشن دانش آموختگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/12 | 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی
ستاد برگزاری جشن دانش آموختگی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.52434.fa.html
برگشت به اصل مطلب