معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
دوره آموزشی روزنامه نگاری دوره آموزشی روزنامه نگاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/16 | مدیریت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.53217.fa.html
برگشت به اصل مطلب