معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
سری نشست های عمرانی با موضوع موفقیت در بازار کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/7 | 

انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند:

سری نشست های عمرانی با موضوع موفقیت در بازار کار

مناسب برای همه‌ی ورودی‌ها
زمان برگزاری: دوشنبه ۸ آبان، ساعت ۱۰ الی ۱۲
محل برگزاری: سالن غدیر - دانشکده ادبیات
ثبت نام جهت ورود ضروری می‌باشد
غیبت مجاز برای دانشجویان عمران درنظر گرفته می‌شود.

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70102.fa.html
برگشت به اصل مطلب