معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
اطلاعیه سفر مشهد دانشجویان نو ورودی -دختران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/7 | 
به اطلاع دانشجویان خواهر نو ورود دانشگاه خوارزمی می رساند از آنجایی که علی رغم پیگیری های مکرر امکان تهیه بلیط به مقصد مشهد مقدس برای خواهران گرامی میسر نشد، اردوی مذکور به زمان دیگری در ترم جاری موکول گردید که متعاقبا از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.


 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70104.fa.html
برگشت به اصل مطلب