معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
آیین دانشجویان نوورود ۱۴۰۲ ویژه خواهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/8 | 

آیین دانشجویان نوورود ۱۴۰۲ ویژه خواهران

کرج:
دوشنبه ۸ آبان ماه ، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲
مکان: دانشکده تربیت بدنی، سالن تندرستی

تهران:
چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ،ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲
مکان: سالن ۱۷ شهریور
از دانشجویان گرامی نو ورود مقطع کارشناسی جهت شرکت در آیین معارفه دعوت به عمل می آید

با ما همراه باشید

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70118.fa.html
برگشت به اصل مطلب