معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
دوره متن خوانی متافیزیک (مابعدالطبیعه) ارسطو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/13 | 
انجمن علمی فلسفه دانشگاه خوارزمی برگزار میکند:

دوره متن خوانی متافیزیک (مابعدالطبیعه) ارسطو

با هدایت و تدریس دکتر مهدی غیاثوند
هر دوشنبه، ساعت ۱۲ دانشکده ادبیات، کلاس ۳۲۶


معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70193.fa.html
برگشت به اصل مطلب