معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
کلاس شاهنامه خوانی توسط استاد توس نوذر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 

شاهنامه از ارزنده ترین میراث ایرانیان است ،گرد هم جمع میشویم تا به یاد گذشته شاهنامه را زنده نگه داریم

کلاس شاهنامه خوانی توسط استاد توس نوذر
زمان :۱۲ تا ۱۳ دوشنبه ها
مکان:خانه فرهنگ واقع در ساختمان مرکزی همراه اعطای مدرک معتبر
برای ثبت نام پیام دهید: shear_adab_admin

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70224.fa.html
برگشت به اصل مطلب