معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
کنگره ادبی"برای فلسطین"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70466.fa.html
برگشت به اصل مطلب