معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
سری نشست‌های Civil Meetings

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/12 | 

انجمن علمی مهندسی عمران و زمین شناسی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن علمی دانشگاه تهران و امیرکبیر برگزار می‌کنند:
سری نشست‌های Civil Meetings
 پیشرفت‌های نوین در اجرا به روش میکروتونلینگ
ارائه دهندگان: ● دکتر علی قنبری، استاد تمام دانشکده فنی و مهندسی با عنوان: معرفی تکنیک‌های حفاری زیر سطحی با تاکید بر میکروتونلینگ ● دکتر محمدرضا آصف، دانشیار دانشکده علوم زمین با عنوان: چالش‌های تحقیقاتی در عملیات اجرایی میکروتونلینگ ● نمایندگان مجری طرح فاضلاب شهری اهواز با عنوان: بررسی تجربیاتی از اجرای فاضلاب شهری اهواز با تکنیک میکروتونلینگ
مناسب برای تمامی مقاطع
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۰ آذر، ساعت ۱۰ الی ۱۲
محل برگزاری: دانشکده فنی و مهندسی - سالن دکتر ملکیان
ثبت‌نام جهت ورود ضروری می‌باشد 
 مهلت ثبت‌نام: تا پایان روز جمعه
 هزینه شرکت در نشست رایگان می‌باشد.
ظرفیت ثبت‌نام: ۷۰ نفر


معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70613.fa.html
برگشت به اصل مطلب