معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
نشست مهارت های آموزشی، پژوهشی و فنی مقطع کارشناسی(BA) رشته‌های علوم انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/12 | 

انجمن علمی علوم قرآن و حدیث با همکاری معاونت پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند:
عنوان نشست: مهارت های آموزشی، پژوهشی و فنی مقطع کارشناسی(BA) رشته‌های علوم انسانی
ویژه دانشجویان کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
سخنران: دکتر سید روح‌الله شفیعی، دکترای علوم قرآن و حدیث
روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳
دانشکده ادبیات، طبقه سوم، سالن شهید طاهری

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.70614.fa.html
برگشت به اصل مطلب