معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اطلاعیه ها
سلسله جلسات گفتگوی آزاد؛ جلسه چهام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/1 | 
سلسله جلسات گفتگوی آزاد
جلسه چهام:
مشارکت به مثابه شاخص اصلی سرمایه اجتماعی دبیر علمی جلسه: دکتر رضا صفری شالی عضو هیئت علمی گروه آموزشی جامعه شناسی
زمان: سه شنبه ۱ اسفندماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۱:۱۵
مکان: پردیس کرج، ورودی دانشکده ادبیات
 به همراه گعده سیاسی، دیوار بهارستان، نمایشگاه کارنامه مجلس و ایران قوی، روزنامه خوانی و چای سیاسی ...
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5453.71523.fa.html
برگشت به اصل مطلب