معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
نشست علمی سیطره رسانه بر افکار عمومی برگزار شد. نشست علمی سیطره رسانه بر افکار عمومی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/11 | 
نشست علمی سیطره رسانه بر افکار عمومی؛ مطالعه موردی اسناد همکاری چین با ایران و اتحادیه اروپا ازسوی انجمن علمی دانشجویی روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی در روز سه شنبه ۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰، برگزار گردید.
در این نشست، خانم دکتر فریده محمدعلی‌پور، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی و آقای بهزاد محمدی دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل و دیپلمات ایرانی در آلمان سخنرانی کردند. در این نشست، ابتدا آقای بهزاد محمدی با توضیح مفاهیم و اصطلاحاتی مانند مارپیچ سکوت، جامعه شبکه‌ای و واقعیت حاد به توضیح نظریه سلطه رسانه بر افکار عمومی پرداختند و با برشمردن محورهای همکاری روابط اتحادیه اروپا و چین، بازتاب رسانه‌ای انتشار متن توافق‌­نامه جامع اتحادیه اروپا-چین در رابطه با سرمایه گذاری در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ در مطبوعات آلمان را با بازتاب رسانه‌ای امضای برنامه همکاری جامع ایران و چین مقایسه کردند.‌ سپس، خانم دکتر محمدعلی‌پور مطالبی را درخصوص پارادایم فناوری اطلاعات و ویژگی‌های آن مطرح کردند. همچنین، مباحثی درخصوص جریان جهانی ثروت، قدرت و تصاویر بیان داشتند که شکل جدیدی از قدرت رسانه را به‌عنوان مولفه ساختاری جوامع تعریف کرده است و کارویژه‌های عصر اطلاعات پیرامون شبکه‌ها سازمان‌دهی شده‌اند. در ادامه برنامه، پرسشهای حضار، طرح و پاسخ داده شدند.


 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.60600.fa.html
برگشت به اصل مطلب