معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
آیین استقبال از دانشجویان شیمی در دانشکده شیمی برگزار شد. آیین استقبال از دانشجویان شیمی در دانشکده شیمی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 
 آیین استقبال از دانشجویان شیمی در سالن همایش دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی، به میزبانی دانشکده شیمی، انجمن علمی دانشجویی این رشته، با همکاری مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی و با حضور دانشجویان تمام مقاطع و اساتید مدعو برگزار شد.
در ابتدا دکتر علیرضا حریفی، مدیر دانشکده شیمی، ضمن خیر مقدم با ابراز خوشحالی از دیدار دانشجویان و بازگشایی دانشگاه، آرزوی تندرستی و موفقیت در همه ی عرصه ها برای همگان داشت.
در ادامه دکتر اسدالله بیرقی، از اساتید پیشکسوت و مفاخر دانشکده، به مرور خاطرات و فعالیت های علمی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده پرداخت. وی دانشجویان را به استمرار علمی و پژوهشی در ایران دعوت کرد.
در این مراسم کلیپی از گزارش فعالیت ها در دوره کرونا، معرفی دانشکده شیمی و اساتید هیات علمی پخش شد.


نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.64973.fa.html
برگشت به اصل مطلب