معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
جلسه اتاق فکر فرهنگی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. جلسه اتاق فکر فرهنگی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/31 | 
جلسه اتاق فکر فرهنگی دانشگاه خوارزمی چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دکتر تهامی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی، مدیر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی دکتر کریمی و دیگر اعضای اتاق فکر در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.
در ابتدای جلسه اهمیت و جایگاه ویژه اتاق فکر فرهنگی بین دانشجویان و نهادهای مسئول در دانشگاه مورد بحث قرار گرفت. در ادامه در خصوص فعالیت های فرهنگی و بازخورد آن و همچنین خروجی اتاق فکر فرهنگی بحث و گفتگو شد. در پایان باتوجه به مباحث صورت گرفته مقرر شد این جلسات به صورت مستمر ادامه یابد. 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.65069.fa.html
برگشت به اصل مطلب