معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
گزارش تصویری غرفه دانشگاه خوارزمی در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت گزارش تصویری غرفه دانشگاه خوارزمی در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/3 | 
گزارش تصویری غرفه دانشگاه خوارزمی در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت (مرحله نمایشگاهی) در دانشگاه تهران


 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.65129.fa.html
برگشت به اصل مطلب