معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
برگزاری نشست های دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی با دبیران انجمن ها ،کانون ها و تشکل های اسلامی برگزاری نشست های دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی با دبیران انجمن ها ،کانون ها و تشکل های اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/17 | 
سلسله نشست های دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی با دبیران انجمن ها ،کانون ها و تشکل های اسلامی با حضور دکتر تهامی،معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر کریمی ،مدیر دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی و کارشناسان این مدیریت و جمعی از دانشجویان به مدت سه روز در سالن فرهنگ معاونت فرهنگی برگزار شد.
در این جلسات نمایندگان دانشجویان در خصوص مسائل و دغدغه های فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان نظرات شرکت کنندگان با هدف کارشناسی و بررسی در جلسه مدیران فرهنگی جمع آوری شد.
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.65282.fa.html
برگشت به اصل مطلب