معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
کرسی آزاداندیشی با موضوع: مسئله کیفیت زندگی در ایران با تاکید بر دیدگاه های روانشناسی کرسی آزاداندیشی با موضوع: مسئله کیفیت زندگی در ایران با تاکید بر دیدگاه های روانشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/1 | 

 مدیریت سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی برگزار می کند:

کرسی آزاداندیشی

با موضوع:
مسئله کیفیت زندگی در ایران با تاکید بر دیدگاه های روانشناسی


سخنران:
دکتر محمود برجعلی

زمان : دوشنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان :سالن شهید سلیمانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری-کرج


همراه با اعطاء ۲ ساعت گواهی آموزشی به شرکت کنندگان
اساتید حاضر در جلسه حائز امتیاز فرهنگی ماده ۱ ارتقاء خواهند شد.معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.65423.fa.html
برگشت به اصل مطلب