معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
دومین جلسه اتاق فکر فرهنگی دانشگاه خوارزمی برگزار شد. دومین جلسه اتاق فکر فرهنگی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/7 | 
دومین جلسه اتاق فکر فرهنگی دانشگاه خوارزمی دوشنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۱، با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دکتر تهامی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی، مدیر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی دکتر کریمی،کارشناس دفتر برنامه ریزی و اتاق فکر فرهنگی،خلیل قادری و دیگر اعضای اتاق فکر در سالن سردار شهید سلیمانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری کرج برگزار شد.
در ابتدا حجت الاسلام والمسلمین آقا تهرانی و دکتر تهامی در خصوص ضرورت برگزاری چنین جلساتی سخنرانی کردند . سپس دکتر کریمی، گزارشی را در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و راهکارهای کاهش و کنترل آن در دانشگاه های دیگر و دانشگاه خوارزمی را بیان نمودند و در ادامه اعضای اتاق فکر در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان مصوب شد که این جلسات بصورت منظم هر دو هفته یکبار با تاکید بر یک محور مشخص و ارائه راهکارهای عملیاتی برگزار شود.

 

***

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.65458.fa.html
برگشت به اصل مطلب