معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
گزارش تصویری جلسه داخلی معاونت فرهنگی و اجتماعی گزارش تصویری جلسه داخلی معاونت فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/26 | 
جلسه داخلی معاونت فرهنگی و اجتماعی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیران و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.65622.fa.html
برگشت به اصل مطلب