معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
جلسه معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه یک به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد. جلسه معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه یک به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/28 | 
نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه یک به میزبانی دانشگاه خوارزمی ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ در سالن جلسات معاونت فرهنگی برگزار شد.
در این نشست دکتر مرتضی تهامی، معاون فرهنگی و اجتماعی ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به مناسبت عید سعید غدیر، تاریخچه ای از قدمت دانشگاه خوارزمی بیان کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اهمیت جدی برنامه های فرهنگی گفت: فعالیت ها و برنامه های فرهنگی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که بیشترین اثربخشی را در بین دانشجویان داشته باشد. ایشان بیان کرد: امروزه جریان فرهنگی دانشگاه ها را باید اساتید بر اساس شناخت مخاطب و به صورت مفید و اثر بخش در دانشگاه ها ترسیم کنند.
در ادامه مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، دکتر عادله دیوسالار در سخنانی بیان کرد: در دانشکده های دانشگاه خوارزمی علاوه بر بخش آموزشی و پژوهشی، بخش فرهنگی نیز فعال شده است.
وی ضمن اشاره به ضرورت حضور اساتید مشاور فرهنگی در دانشکده ها افزود: سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در دانشکده ها بر اساس رشته تحصیلی در جهت بازدهی و مشارکت بیشتر مخاطبین از اهداف این دانشگاه می باشد.
در ادامه این نشست معاونان و مدیران فرهنگی در خصوص ضرورت مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی،برنامه‌های فرهنگی منسجم و منظم،اهمیت شناسایی مخاطب،ضرورت هم افزایی دانشگاهی و ... به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.65636.fa.html
برگشت به اصل مطلب