معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
اعزام دانشجویان و کارکنان دانشگاه خوارزمی به پیاده روی اربعین اعزام دانشجویان و کارکنان دانشگاه خوارزمی به پیاده روی اربعین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/15 | 
اعزام دانشجویان و کارکنان دانشگاه خوارزمی برای پیاده روی اربعین با حضور و بدرقه دکتر تهامی معاون فرهنگی و اجتماعی روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ در پردیس کرج برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.65947.fa.html
برگشت به اصل مطلب