معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
دومین نشست از سری نشستهای دیپلماسی در عمل برگزار شد. دومین نشست از سری نشستهای دیپلماسی در عمل برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/23 | 
دومین نشست از سری نشستهای دیپلماسی در عمل برگزار شد.
این نشست به همت انجمن علمی دانشجویی مطالعات منطقه ایی و با موضوع"ایران و سازمان ملل در زمان جنگ تحمیلی" در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در دانشگاه خوارزمی برگزار شد .سخنران مدعو آقای دکترسیدعلی خرم ،سفیر اسبق ایران در سازمان ملل دفتر ژنو و سفیر اسبق ایران در لیبی و چین در راستای موضوع نشست به سخنرانی پرداختند.

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.66052.fa.html
برگشت به اصل مطلب