معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
انتخابات انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی برگزار شد. انتخابات انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/26 | 
انتخابات انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی برگزار شد.
انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی ، ۲۵ مهر ۱۴۰۱ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با نظارت مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی در تهران برگزار شد.
پس از رای گیری و شمارش آرا افراد ذیل به عنوان شورای مرکزی این انجمن انتخاب شدند.
خانم زهرا اسمعیلی
آقای محمد حسن زاده
آقای حامد نیاسنی
خانم اسماء عباسی
خانم راحله طوسی
آقای حسین امینی
آقای امیرحسین سنکایی


 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.66303.fa.html
برگشت به اصل مطلب