معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
کارگاه "در هم تنیدگی انسان سایبورگی با تکنولوژی و آسیب های مرتبط"برگزار شد. کارگاه "در هم تنیدگی انسان سایبورگی با تکنولوژی و آسیب های مرتبط"برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/1 | 
کارگاه "در هم تنیدگی انسان سایبورگی با تکنولوژی و آسیب های مرتبط" ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ ،در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی و با همکاری انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی و گروه علم اطلاعات با حضور قریب به یکصد دانشجوی دانشکده و با تدریس دکتر علی عظیمی وقار برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.66356.fa.html
برگشت به اصل مطلب