معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/16 | 
بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با روند قانون گذاری و فضای خانه ملّت روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ صورت گرفت. همچنین دانشجویان از موزه مجلس جهت آشنایی با وقایع و سیر تاریخی آن دیدن کردند. 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.68524.fa.html
برگشت به اصل مطلب