معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
گزارش تصویری هفتاد و یکمین جشن دانش آموختگی دانشگاه خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/16 | 
هفتاد و یکمین جشن دانش آموختگی  دانشگاه خوارزمی

 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.68853.fa.html
برگشت به اصل مطلب