معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
ششمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/26 | 
ششمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
 در این مجمع ۴۷ نفر از دبیران انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران از دانشگاههای کشور حضور داشتند. این نشست ۲ روزه در تاریخ ۲۱ و ۲۲ شهریورماه توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید. کارگاه‌های آموزشی، نشست پرسش و پاسخ با کارشناس معاونت فرهنگی وزارت علوم، کمیسیون‌های تخصصی بررسی مشکلات حوزه انجمن‌های علمی و برنامه های حوزه مهندسی عمران و ارائه گزارش اتحادیه از جمله برنامه هایی بود که طی این دو روز برای شرکت کنندگان  برگزار گردید. از جمله مهمترین رویدادهای ششمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران، اتحاد و ارتباط نزدیک دبیران جهت رفع مشکلات علمی موجود بود که این خود باعث تحکیم موجودیت انجمن های علمی- دانشجویی و اجرای فعالیت ها و مسابقات علمی و فناورانه مشترک بود. در پایان همه شرکت کنندگان از معاونت فرهنگی دانشگاه خوارزمی به خاطر میزبانی بسیار خوب و مطلوب تشکر نمودند.
 
 
معاونت فرهنگی و اجنماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.69672.fa.html
برگشت به اصل مطلب