معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
غرفه مهربانی در دانشگاه خوارزمی برپا شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/17 | 
انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی با همکاری موسسه خیریه کودکان فرشته اند، در جهت کمک به کودکان محروم و دارای بیماری های خاص اقدام به برگزاری غرفه مهربانی در دانشگاه خوارزمی نمود‌. در این غرفه اقلامی مانند : _لوازم التحریر _لباس های سوزن دوزی شده توسط بانوان بلوچ _ماگ و وسایل فانتزی دیگر به فروش گذاشته شد. همچنین جذب خیر و فروش محصولات به لطف دانشجویان دانشگاه خوارزمی عالی بوده و تمامیِ هزینه دریافتی صرف امور خیریه گردید.
 

 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70282.fa.html
برگشت به اصل مطلب