معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
نشست رییس و کارشناس مسئول اداره انجمن های علمی دانشجویی با دبیران انجمن های علمی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 
در این نشست  که در روز سه شنبه ۳۰ آبان در کرج برگزار شد جمعی از دبیران و فعالان انجمن های علمی حضور داشتند و آیین نامه برای آنها تشریح شد، نحوه گزارش نویسی، تدوین گزارش عملکرد سالیانه و چگونگی فرایند اداری و همچنین شیوه های فعالیت در انجمن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد. در پایان مقرر شد ظرف مدت یک هفته انتخابات دبیران مجمع دانشکده ها و اعضای کارگروه پشتیبانی و نظارت انجمن های علمی انجام شود.
 

 
 معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70455.fa.html
برگشت به اصل مطلب