معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
دیدار دانشجویان با خانواده شهید مصطفی صدرزاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 
گزارش تصویری
گروهی از داشجویان انجمن اسلامی دانشگاه در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ با خانواده شهید مصطفی صدرزاده دیدار کردند.
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70456.fa.html
برگشت به اصل مطلب