معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
موت آکادمی انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی تاسیس شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/11 | 
موت آکادمی انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی ذیل انجمن علمی دانشجویی حقوق ، در راستای فعالیت‌های آموزشی اجرایی در عرصه موت کورت‌های داخلی و بین المللی در تاریخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۸ تاسیس شد.
اعضای هیات اداره کننده موت آکادمی:
سرپرست: نیما مرادی نژادیان
معاون سرپرست: علی اعتصامی
سرپرست موت کورت‌های داخلی: مسلم آذر
سرپرست موت کورت‌های بین المللی: محمد حسن علی بابایی
استاد مشاور موت آکادمی: دکتر مجتبی اصغریان
اعضای هیات موسس:
زهرا یاری کرده
نیما مرادی نژادیان
فاطمه ثانی خانی
حورا نادری
علیرضا درخشان هوره
سینا سیفی انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی


معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70584.fa.html
برگشت به اصل مطلب