معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
نشست صمیمی دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/13 | 
نشست صمیمی دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی تهران با رییس اداره انجمن های علمی و رییس اداره فرهنگی و فوق برنامه یکشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲ در پردیس تهران برگزار شد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70641.fa.html
برگشت به اصل مطلب