معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
نشست مهارت‌های آموزشی، پژوهشی، و فنّی دانشجویان مقطع کارشناسی (BA) برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 
در آستانۀ هفتۀ پژوهش انجمن علمی دانشجویی علوم قرآن و حدیث با همکاری معاونت پژوهشی دانشکدۀ ادبیّات و علوم‌انسانی، در روز دوشنبه ۱۳ آذر نشستی علمی با حضور جمعی از دانشجویان در سالن شهید طاهری دانشکده برگزار کرد.


🔸سخنران: دکتر سیّد روح‌الله شفیعی
🔸مدرّس گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر وابستۀ دانشگاه فریدریش الکساندر


 

معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70698.fa.html
برگشت به اصل مطلب