معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
گزارش تصویری  اردوی مشهد مقدس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/27 | 
گزارش تصویری
 اردوی مشهد مقدس ویژه دانشجویان دختر نو ورودی ۲۰ الی ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۲ به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.70867.fa.html
برگشت به اصل مطلب