معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
جشنواره تقدیر از بانوان برتر و دیدار استاندار البرز با بانوان شاغل در دستگاه ها برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/23 | 
در این جشنواره از سرکار خانم دکتر عادله دیوسالار عضو هیئت علمی دانشکده علوم زیستی و مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی دانشگاه خوارزمی به عنوان نخبه علمی تجلیل گردید.
 

معاونت فرهنگی و اجتماعی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.71131.fa.html
برگشت به اصل مطلب