معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
نشست هم اندیشی فناورانه دبیران اتحادیه ها و انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/17 | 
نخستین نشست هم اندیشی فناورانه دبیران اتحادیه ها و انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این رویداد آقای دکتر گنج بخش معاون فرهنگی و اجتماعی و آقایان علی ریکی دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع به عنوان دبیر اتحادیه انجمن های علمی مهندسی صنایع کشور و بهزاد حبیبیان سزاوار دبیر انجمن علمی نجوم به عنوان نماینده مجمع دانشگاه در این نشست حضور داشتند.

 معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.71336.fa.html
برگشت به اصل مطلب