معاونت فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار
برنامه‌ی کافه انتخابات با توجه به نزدیکی ایام انتخابات در حال برگزاری است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/1 | 
برنامه‌ی کافه انتخابات با توجه به نزدیکی ایام انتخابات از تاریخ ۲۸ بهمن ماه هر روز از ساعت ۱۱:۱۵ در ورودی دانشکده ادبیات (پردیس کرج) برگزار می شود.
این برنامه با شعار "برای ایران قوی" با شرکت اساتید،دانشجویان و کارمندان همراه با نقد و نشست سیاسی،روزنامه خوانی،نمایشگاه ایران قوی،چای سیاسی و ...  در حال برگزاری است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی، دکتر گنج بخش با حضور در افتتاحیه کافه انتخابات در مورد مشارکت آحاد مردم در انتخابات عنوان کرد: از محورهای اصلی موثر در انتخابات، چهارمحور مشارکت، رقابت، امینت و سلامت است .
اطمینان از سلامت نحوه‌ی برگزاری انتخابات برای نماینده و مردم است. هرچه مشارکت افزایش یابد قدرت چانه‌زنی دولت در عرصه‌های سیاسی و بین المللی افزایش می‌یابد و توان قانون‌گذاری مجلس و دولت بیشتر خواهد بود.معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.5497.71524.fa.html
برگشت به اصل مطلب