معاونت فرهنگی و اجتماعی- فرم گزارش ماهانه همکاران مدیریت فرهنگی و اجتماعی
فرم گزارش کار ماهانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 
همکاران محترم مدیریت فرهنگی جهت درج گزارش ماهانه فرم ذیل را دانلود نموده و نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید.


نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.22153.51338.fa.html
برگشت به اصل مطلب