معاونت فرهنگی و اجتماعی- معرفی مدیر
مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/10 | 

 

      شرح وظایف مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
  • پشتیبانی و حمایت از طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.
  • پشتیبانی و حمایت از طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.
  • تقویت، توسعه و فعال سازی گروه های خودجوش دانشگاهی.
  • حمایت و پشتیبانی از بکارگیری فناوری های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ.
  • حمایت و پشتیبانی از ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، معنوی و تربیتی.
  • ترویج الگوهای نوین ارزشی عفاف و حجاب.
  • انتشار و ترویج ارزش های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری.
  • جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده از دانشجویان و ایجاد آرشیوهای مربوط.
  • تهیه گزارش های مستمر از فعالیتهای انجام یافته.
  • ساماندهی و نظارت بر امور نشریات دانشجویی دانشگاه.
  • حمایت از راه اندازی و چاپ نشریات علمی دانشجویی مربوط به انجمن های علمی.
  • ساماندهی و نظارت بر امور تشکل های سیاسی دانشگاه.
  • ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت های هنری، اردوها و جشنواره ها.
  • اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاداندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و اعتقادی.
  • نظارت بر برگزاری جشنواره های دانشجویی در سطح دانشگاهی و ملی و برنامه ریزی جهت تشکیل شوراها و کمیته های دانشجویی.
  • برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
  • برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری مسئولین روابط عمومی.
  • حمایت و پشتیبانی از برگزاری اردو های تابستانی و مسافرت های دسته جمعی برای دانشجویان.
  • حمایت و پشتیبانی از ترغیب نمودن دانشجویان برای انجام فعالیتهای فوق برنامه.
  • برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه.
  • تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری آنان در چارچوب ضوابط و مقررات.
  • تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.
  • نظارت بر اجرای کارهای فوق برنامه واحدهای مختلف.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://khu.ac.ir/find-92.23441.54031.fa.html
برگشت به اصل مطلب